http://ffksaving.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

اسپري خروجي ثابت

آبفشان اسپری خروجی ثابت 2 لیتر در دقیقه ضد رسوب

litr

خروجی به صورت اسپری، مناسب برای اماکن عمومی ،مساجد، حرمها ، مدارس، هتل ها و ساختمانهای با فشار کم آب ،میزان مصرف مستقل از فشار آب (در دامنه فشار های 0.8 تا 6 بار )

 

 

 

خروجی به صورت اسپری، مناسب برای اماکن عمومی ،مساجد، حرمها ، مدارس، هتل ها و ساختمانهای با فشار کم آب ،میزان مصرف مستقل از فشار آب (3لیتر در دقیقه)

بالا