http://ffksaving.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

سردوش کاهنده مصرف دوستدار محیط زیست

سردوش اکو کامفورت با خروجی ثابت 6 لیتر در دقیقه

تحولی شگرف درصرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی به هنگام دوش گرفتن

 

 

سردوش کاهنده مصرف ویژه با کارایی فوق العاده فقط با 6 لیتر در دقیقه
نه تنها موجبات دوش گرفتن رضایت بخش را برای شما فراهم می کند ، بلکه دوستدار محیط زیست بوده واز به هدر رفتن مهمترین منبع حیاتی ما جلوگیری می کند

 

تجربه آرامش بخش دوش گرفتن با تکنولوژیAir drap که صرفه جویی موثر  در مصرف آب وعملکرد فوق العاده بدون صدا را به شما هدیه می کند

 

 

صرفه جویی موثر در مصرف آب با

خروجی تضمین شده ثابت 6 لیتر در دقیقه  از فشار هفت دهم  بار (0.7bar) تا فشار پنج و یک دهم بار(5.1bar)

 

 

 

سردوش مقاوم به رسوب که به راحتی در مناطق با آب های دارای املاح زیاد با دست کشیدن بر روی نازلهای خروجی رسوبات از آن جدا می شود

 

بالا